Jordi Cartanyà basa l’eix d’aquesta legislatura en el ‪27S‬, les persones, la transparència i la participació ciutadana!

Jordi Cartanyà basa l’eix d’aquesta legislatura en el ‪27S‬, les persones, la transparència i la participació ciutadana!

intervenció en l’acte de constitució de l’Ajuntament de Valls

Sr. Alcalde, regidores i regidors, Ex alcalde, Ex-regidors, representants de les entitats, vallencs i vallenques.

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, volem agrair en primer lloc als ciutadans que ens han fet confiança en aquestes eleccions i que han dipositat en nosaltres l’anhel d’un horitzó diferent per la nostra ciutat. Avui és un dia important per tots nosaltres quatre, i deixeu-me fer especial incidència en els meus companys Òscar, Núria i Francesc, aquesta serà la seva primera legislatura i agafar el compromís de servir a la ciutat i els nostres conciutadans és sempre un moment especialment important. També es un dia feliç, ja que en aquest acte és veu culminada la feina de tants dies de campanya electoral que ens han portat a quadruplicar la nostra representació en aquest consistori.

regidors d'ERC a l'ajuntament de Valls

regidors d’ERC a l’ajuntament de Valls

Tots nosaltres tenim un compromís de treball i de lluita fidels als principis de construcció un model de ciutat d’esquerres, catalanista i republicana que des del 1931 venen defensant els nostres predecessors d’Esquerra Republicana de Catalunya al’Ajuntament.

Abans de començar a parlar dels reptes que haurem d’afrontar els propers 4 anys, deixeu-nos continuar amb els agraïments que hem començat, reiterem l’agraïment als 1.724 votants, que han fet possible que avui siguem aquí, a tota la resta de membres de la candidatura, sense el seu esforç, generositat i implicació no hauria estat possible el resultat obtingut i finalment agrair a tots els companys d’ERC, amics, simpatitzants i tota la gent que d’una forma o altra ha participat en el nostre projecte i l’ha fet créixer.

També volem felicitar a tots els regidors i regidores que han estat escollits. I alhora reivindicar el valor de servei vinculat a la política perquè dedicaran part del seu temps a donar un servei als ciutadans de Valls i el servei als altres, en aquest cas als ciutadans, és un dels grans valors de la humanitat.

La darrera felicitació és per Convergència i Unió per la victòria electoral i per el Sr. Albert Batet que ha estat elegit alcalde.

Després dels agraïments i les felicitacions arriba l’hora de parlar del que ens deparen aquests 4 anys.

Al començament he parlat que avui era un dia feliç i important. Hi podria afegir que també és ple d’il·lusió i responsabilitat. Aquesta legislatura comença amb la vista posada en el 27 de setembre una data molt especial per a tots els regidors que som aquí, un dia destinat a fer història i canviar d’una vegada per totes, el nostre estatus de nació subjugada a un estat que no és el nostre ni ens representa. Un dia per començar el camí cap un nou país més net i socialment més just, edificat sobre els valors d’una nova república. Perquè independència i justícia social van agafades de la mà, cada vegada és més evident que si no disposem de les eines d’un estat no podrem fer una societat justa. Ens cal la independència per garantir la justícia social i garantir la justícia social per convèncer que independència és la millor sortida.

Des d’ERC estem plenament convençuts que la independència és l’eina necessària per aconseguir aquesta societat més justa. Iels quatre regidors que aquesta legislatura serem en aquest plenari farem totel que estigui a les nostres mans per aconseguir aquest objectiu.

Els regidors d’ERC volem seguir treballant per millorar la nostra ciutat i el benestar dels ciutadans. Per això serem fidels al nostre programa, és si més no, l’expressió del respecte que sentim per tots els vallencs i vallenques que han confiat i compartit el projecte d’Esquerra per Valls. Un projecte que s’articula en tres eixos bàsics:
Les persones, la participació ciutadana i la transparència. Tres eixos que la societat reclama, la nova política enfront la vella política.

Participació i transparència dues parets mestres d’un estil de fer política, que sempre hem defensat: la governança. Des d’ERC hi creiem fermament. Cal donar veu al ciutadà, fer-lo partícip de les decisions, edificar una nova forma de fer política transparent diàfana amb parets de vidre. La societat reclama un ajuntament obert, transparent, proper i que rendeixi comptes amb els ciutadans.

On l’eix principal d’actuació siguin les persones, perquè com a republicans que som, creiem que la millor inversió d’un ajuntament són les persones. Cal ajudar primer qui més ho necessita. Per això  treballarem contra la pobresa i les desigualtats, per una educació inclusiva que doni oportunitats a tothom i funcioni d’ascensor social, per un sistema sanitari públic de qualitat i per l’accés a un habitatge digne.

I per portar a terme aquest compromís amb aquests eixos no ens faltaran les ganes, la dedicació i l’esforç per estar a l’alçada d’aquest repte que ens han confiat els vallencs i vallenques.

Avui comencem a caminar en una nova legislatura que porta intrínseques unes característiques rellevants.

Com ja hem comentat al principi, les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre seran determinants,per això cal que l’ajuntament de Valls estigui preparat per afrontar el desafiament democràtic que realitzarem a l’Estat espanyol i tots els regidors siguem plenament conseqüents amb el compromís per la independència que vàrem signar el passat 28 d’abril davant l’assemblea Nacional catalana, representada per Valls Alt Camp per la independència.

A nivell local cal acabar la feina engegada la passada legislatura i que ha de marcar el futur de Valls.Finalitzar el POUM i totes les seves derivades: El Pla especial de Torrents,que farà realitat la recuperació d’aquest pulmó verd per la ciutat, el pla especial d’infraestructures dels torrents de Valls que ens ha de permetre retirar el clavegueram i les torres elèctriques de la llera del torrent.S’ha de desplegar el Pla de mobilitat Urbana i Pla local de l’habitatge que ha de donar solució a la greu manca d’habitatge social, ja sigui de lloguer o propietat a Valls i en el que tantes esperances hi tenim posats tots. Acabar l’etern debat sobre el ROM i el Reglament de participació ciutadana,actualitzar-lo i fer-lo adient amb els moments actuals, com dèiem abans la participació i la transparència son dos eixos bàsics per ERC i cal donar-hi resposta immediata.

En aquests temes tant importants per la ciutat, pensem que cal seguir amb l’estil de treball que tots els partits vàrem saber imposar a la passada legislatura. És necessari treballar intensament entre tots per poder donar una resposta clara i ambiciosa als ciutadans. Saber trobar els punts en comú que tenim en els nostre programes i si cal renunciar a temes pel bé comú.

Voldríem destacar també dos reptes més que te la ciutat durant aquesta legislatura. Les conseqüències de la crisi, que han augmentat la fractura social i han portat a molts vallencs i vallenques a situacions de pobresa en tots els seus àmbits: ja sigui econòmica,energètica, infantil.

I la complicada situació del teixit productiu de la ciutat, tant des del punt de vista industrial com comercial.

membres del grup municipal d'ERC a l'ajuntament de Valls

membres del grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Valls

La crisi ha portat a la ciutat a tenir uns elevats nivells d’atur, i com dèiem ha incrementat el nivell de pobresa, afectant a molts dels nostres conciutadans. Fins i tot entemes que fa un temps ningú contemplava, l’explosió dels problemes derivats d’unes hipoteques abusives han generat moltes dificultats per conservar l’habitatge a moltes famílies. Una crisi que s’acarnissa en aquells sectors més vulnerables de la població: els infants i la gent gran. Dificultats per garantir els àpats,pels subministraments energètics…. I aquí la societat ha respost ràpidament,ja sigui mitjançant la solidaritat o amb organitzacions de defensa dels drets dels ciutadans (PAH). No podem permetre que l’ajuntament vagi a remolc dels problemes que tenen els nostres ciutadans i per això també demanem a tots els regidors i al futur govern que sigui especialment responsables i valents en adoptar els acords necessaris per fer front a aquests problemes. Hauríem detenir l’objectiu prioritari i comú de combatre la pobresa i l’exclusió social.

La determinació, el diàleg amb els agents implicats i la valentia en la presa de decisions també haurà demarcar les accions a realitzar per afrontar la creació d’ocupació i la reactivació comercial de la ciutat. A Valls li fan falta accions contundents en aquest sentit. Les eines que disposem a nivell local no podem canviar el sistema que ens ha portat on som, però des d’ERC pensem que hem d’utilitzar les que tenim a l’abast amb tota la seva força i si cal ser imaginatius per generar sinergies que multipliquin el seu efecte. Si no m’erro tots els partits hem inclòs en els nostres programes la implementació de plans d’ocupació locals. Cal que sapiguem cercar entre tots la millor manera d’aplicar-los per ajudar a generar oportunitats i esperança en el futur a qui més necessita.

Podríem seguir desgranant altres reptes de futur de la ciutat, n’hi ha molts (museu casteller, llar del jubilat…)  i no es tracta tampoc de sortir d’aquí massa tard ni d’abusar de la confiança dels que els que ens escolteu. No voldríem acabar però, sense parlar de la importància d’afrontar els problemes que te el Pius Hospital, aquí també farà falta que ens arremanguem tots els regidors i regidores i cerquem consensos, compartim idees, deixem de banda la política i els personalismes i ens esforcem a trobar la millor solució pel Pius Hospital i pels serveis sanitaris i socials del Grup Sant Roc. La sanitat és un servei bàsic per tots els ciutadans i tenim la sort de tenir-la al costat de casa. Necessitem trobar una solució que faci possible la continuïtat del model assistèncial de proximitat i qualitat que dona el Pius.

Com veieu son molts els reptes i molta la feina, per això els regidors i regidores d’ERC estem disposats a arremangar-nos per millorar la nostra ciutat i per fer participar al màxim de vallencs i vallenques en les decisions del futur de Valls.

Avui en aquesta investidura ens hem abstingut, per facilitar l’elecció de l’Alcalde de la llista mes votada. Els ciutadans de Valls així ho van decidir el passat 24 de maig donant 9 regidors a CiU, nombre suficient per poder garantir la investidura del’Albert Batet com Alcalde de la Ciutat. Des d’ERC, i així ho hem manifestat en aquest discurs, el repte del 27 de setembre és primordial i per això ens calen ajuntaments estables i amb musculatura per afrontar el procés de construcció nacional que es derivarà de les eleccions plebiscitàries, aquest també ha estat motiu de la nostra abstenció.

Com hem dit abans,  hi ha molts reptes a Valls i des d’ERC estem disposats a treballar-hi, es per això també, com ja sabeu a través de la premsa, que estem mantenint converses amb CiU per consensuar els temes programàtics de la ciutat i cercar punts de trobada per desenvolupar-los durant aquesta legislatura.

Des d’ERC sempre hem defensat la política com un servei i en aquesta tessitura ens trobareu durant tota la legislatura al Francesc, la Núria, a l’Òscar i a mi. Ens esforçarem i treballarem a fons per respecte a la confiança que han dipositat els ciutadans amb nosaltres.

Moltes gràcies.

Deixa el teu comentari