Acord de Govern

Vista la composició municipal resultant de les eleccions municipals del passat 24 de maig de 2015, proposem un acord de govern, amb la finalitat de perseguir l’interès general i de dotar el municipi d’un govern municipal estable, que pugui oferir als seus ciutadans uns serveis públics de qualitat, mitjançant una gestió eficaç, participativa i de consens, que posi les persones en el centre, per tal de fomentar la cohesió social, la igualtat i la justícia social.

L’objectiu de l’acord de govern és, d’una banda, garantir la formació d’un govern estable, amb capacitat d’entomar els reptes de la ciutat i del país en els propers anys i, de l’altra, fixar els principals eixos estratègics que s’han de desenvolupar durant el mandat.

L’acord de govern s’inspirarà en cinc valors: transparència, confiança, responsabilitat, participació i aposta per les persones. Aquests valors orientaran el conjunt de mesures estratègiques de govern i la plasmació de les polítiques públiques que s’impulsaran durant el mandat 2015-2019.

Transparència en la gestió dels recursos públics en tots els àmbits on l’Ajuntament de Valls desenvolupi la seva activitat o hi tingui presència i/o representació.

Confiança en les potencialitats econòmiques, acadèmiques, culturals, esportives, socials i de tota mena, que ens ha de permetre generar millors condicions per als veïns i veïnes, per als petits empresaris, per als professionals liberals, per als alumnes…, per tal que puguin excel·lir en tots els àmbits.

Responsabilitat compartida entre tots els regidors dels partits signants de l’acord de govern, amb el benentès que la ciutat i els veïns i veïnes de Valls són els únics destinataris del compromís de govern. Responsabilitat compartida que implica també la rendició de comptes, d’acord amb el valor de transparència abans esmentat, i que el nou equip de govern tindrà com un dels seus principals actius.

Participació entesa des de la governança, involucrant els ciutadans en la presa de decisions i en la coresponsabilitat del govern. La participació ha de fluir en tots els àmbits del nou govern.

L’aposta per les persones centrarà les polítiques municipals, per tal de forjar un Valls més just i cohesionat, amb igualtat d’oportunitats per a tots els vallencs i vallenques.

Defensem que la principal inversió d’un ajuntament són les persones, per possibilitar que els ciutadans puguin viure millor i garantir el seu projecte de vida.

 Acord de govern   Annex1 cartipàs   Annex2 programa de govern

Deixa el teu comentari